گرانیت فلفل نمکی نطنز
گرانیت فلفل نمکی نطنز
گرانیت فلفل نمکی نطنز

سنگ گرانیت نطنز در دسته معروف ترین سنگ های گرانیت قرار داشته که با توجه به زمینه سفید و روشنی که دارد در بازار با نام های گرانیت گل پنبه ای و همچنین گرانیت فلفل نمکی نیز شناخته و نامیده می شود. گرانیت نطنز به صورت سابیده و فلیم شده فرآوری می‌گردد.

سنگ سبلان 1402

محصولات مرتبط
با تنوع بی نظیر بیش از 400 مدل سنگ طبیعی
گرانیت سبز سیلور
گرانیت سبز سیلور
گرانیت الموت
گرانیت الموت
گرانیت آستان نهبندان
گرانیت آستان نهبندان
گرانیت فلفل نمکی نطنز
گرانیت فلفل نمکی نطنز
گرانیت فلیم خرمدره
گرانیت فلیم خرمدره
گرانیت فلیم فلفل نمکی نطنز
گرانیت فلیم فلفل نمکی نطنز
گرانیت فلیم مشکی نطنز
گرانیت فلیم مشکی نطنز
گرانیت صیقل خرمدره
گرانیت صیقل خرمدره
گرانیت سماقی یزد
گرانیت سماقی یزد
گرانیت سبز جنگلی
گرانیت سبز جنگلی
گرانیت مشکی نطنز
گرانیت مشکی نطنز
گرانیت مشکی تویسرکان
گرانیت مشکی تویسرکان