گرانیت سماقی یزد
گرانیت سماقی یزد
گرانیت سماقی یزد

سنگ گرانیت قرمز یزد یکی از مرغوب ترین سنگ های گرانیت قرمز در ایران است که دارای طیف رنگی قرمز که در سطح این سنگ گرانیت، دانه های سیاه و مایل به قهوه‌ای و سفید به چشم می خورد که به صورت یکنواخت در سطح سنگ پراکنده شده. گرانیت قرمز یزد به صورت سابیده، فلیم شده، کوبیک و در ابعاد تایل ، طولی و اسلب فرآوری می‌گردد. معدن سنگ گرانیت قرمز یزد در استان یزد منطقه قلعه خرگوشی می‌باشد. 

سنگ سبلان 1402

محصولات مرتبط
با تنوع بی نظیر بیش از 400 مدل سنگ طبیعی
گرانیت سبز سیلور
گرانیت سبز سیلور
گرانیت الموت
گرانیت الموت
گرانیت آستان نهبندان
گرانیت آستان نهبندان
گرانیت فلفل نمکی نطنز
گرانیت فلفل نمکی نطنز
گرانیت فلیم خرمدره
گرانیت فلیم خرمدره
گرانیت فلیم فلفل نمکی نطنز
گرانیت فلیم فلفل نمکی نطنز
گرانیت فلیم مشکی نطنز
گرانیت فلیم مشکی نطنز
گرانیت صیقل خرمدره
گرانیت صیقل خرمدره
گرانیت سماقی یزد
گرانیت سماقی یزد
گرانیت سبز جنگلی
گرانیت سبز جنگلی
گرانیت مشکی نطنز
گرانیت مشکی نطنز
گرانیت مشکی تویسرکان
گرانیت مشکی تویسرکان