گرانیت فلیم خرمدره
گرانیت فلیم خرمدره
گرانیت فلیم خرمدره

سنگ گرانیت  خرمدره دارای دانه‌های صدفی که در آن پراکنده است و یکی دیگر از سورت‌های خرمدره گرانیت خرمدره صورتی است که دارای تم صورتی یا گل بهی دارد و دانه بندی صدفی دارد. نکته مشترک تمامی سورت‌های گرانیت خرمدره بافت متخلخل و جذب آب بالای آن است که در فرآیند فرآوری خلل و فرج سنگ توسط رزین پر میشود. این سنگ اغلب بصورت سابیده و فلیم در ابعاد طولی و تایل فرآوری میگردد.

سنگ سبلان 1402

محصولات مرتبط
با تنوع بی نظیر بیش از 400 مدل سنگ طبیعی
گرانیت سبز سیلور
گرانیت سبز سیلور
گرانیت الموت
گرانیت الموت
گرانیت آستان نهبندان
گرانیت آستان نهبندان
گرانیت فلفل نمکی نطنز
گرانیت فلفل نمکی نطنز
گرانیت فلیم خرمدره
گرانیت فلیم خرمدره
گرانیت فلیم فلفل نمکی نطنز
گرانیت فلیم فلفل نمکی نطنز
گرانیت فلیم مشکی نطنز
گرانیت فلیم مشکی نطنز
گرانیت صیقل خرمدره
گرانیت صیقل خرمدره
گرانیت سماقی یزد
گرانیت سماقی یزد
گرانیت سبز جنگلی
گرانیت سبز جنگلی
گرانیت مشکی نطنز
گرانیت مشکی نطنز
گرانیت مشکی تویسرکان
گرانیت مشکی تویسرکان