پروژه‌ی ساختمانی سنگ سبلان
پروژه‌ی ساختمانی سنگ سبلان پروژه‌ی ساختمانی سنگ سبلان پروژه‌ی ساختمانی سنگ سبلان پروژه‌ی ساختمانی سنگ سبلان

پروژه‌ی ساختمانی سنگ سبلان

مؤسسه عالی آموزشی زند شیراز| استفاده از سنگ تراورتن عباس آباد در نما

تاریخ اجرای پروژه :
1384