پروژۀ مسکونی
پروژۀ مسکونی پروژۀ مسکونی پروژۀ مسکونی پروژۀ مسکونی

پروژۀ مسکونی

| آرشیتکت: آتلیه سه سنگ | |عکاس: امیر دلشاد | استفاده از سنگ تکاب سیلور چرمی در جزیره آشپزخانه و تی وی وال

تاریخ اجرای پروژه
تابستان 1402