فرآوری بوک‌مچ و فورمچ

فرآوری بوک‌مچ و فورمچ

20 تیر 1403

بوک مچینگ bookmatching / یا بوک‌مچ به نوع چینش سنگ‌های اسلب در کنارهم می‌گویند.وقتی دو اسلب سنگ که بصورت قرینه یا جناقی در کنارهم قرار می‌گیرند، با عنوان بوک‌مچ از آن نام می‌برند. زمانی که چهار قطعه سنگ اسلب کنار همدیگر قرار بگیرند و طرح کامل شود اصطلاحاً فورمچ می‌نامند. برش و فرآوری سنگ به گونه‌ای انجام می‌شود که خطوط و رگه‌های طبیعی موجود در سنگ اسلب در امتداد با یکدیگر یا در تقارن با یکدیگر قرار گیرند. در فرآیند بوک مچینگ سنگ، سنگ‌ها به صورت اسلب و در برخی از شرایط به صورت تایل برش داده و با الگوی منظم و دقیق، شماره‌گذاری می‌شوند. شماره‌گذاری‌ها عمدتاً به صورت جفت‌های ۲ تایی و ۴ چهارتایی انجام شده و سپس ورقه‌های سنگ در کنار یکدیگر قاب بزرگ‌تری را تشکیل می‌دهند.

از دیگر تفاوت‌های سنگ بوک مچ و فورمچ در تعداد اسلب‌های آن است، سنگ بوک‌مچ از دو سنگ اسلب در کنار هم دیگر ایجاد می‌شود و سنگ فور مچ از چهار سنگ اسلب در کنار یکدیگر ایجاد می‌شود. بنابراین تفاوت سنگ بوک مچ و فورمچ تعداد اسلب‌های آن است.

آخرین مقالات
فینیشینگ یا پرداخت سنگ
فینیشینگ یا پرداخت سنگ
27 تیر 1403
فرآوری بوک‌مچ و فورمچ
فرآوری بوک‌مچ و فورمچ
20 تیر 1403
سنگ مناسب برای آشپزخانه
سنگ مناسب برای آشپزخانه
16 تیر 1403